Хелиос Явор Василев


Товарни превози и спедиция, транспорт на дрехи на закачалки, превози на обеми и на опасни товари (ADR), превози на фургони, групажни превози.