Фирми за финансови брокери и консултанти в град София

414 фирми

Инбико ЕООД

"ИНБИКО" ЕООД е фирма с традиции и дългогодишен опит в сферата на митническите услуги. Лицензиран митнически агент 0083-02 / 27.04.2000 г. Извършва...

Ай Ди Си България

IDC Bulgaria - Извършва проучвания, пазарни анализи, консултантски услуги и организира събития в сферата на ИКТ, с цел подпомогане различни организ...

Лот Консулт ЕООД

Служба по трудова медицина. Орган за контрол от вида "С", акредитиран от ИА "БСА" за контрол на параметрите на работната среда (микроклимат, токсич...

Билдинг дизайн енд енджиниъринг

Проектиране, консултиране и пълен инженеринг в строителството.

Партнер България

Бизнес проучвания и консултации.

Кареа ООД

Консултиране за избор на професия – оценка на потенциал, потребности и т.н. Стратегия за кандидатстване, подготовка документи и за интервю. Развити...

Бс Юнивърс ЕООД

Предоставяне на консултантски услуги при разработване системи за управление на качеството в съответствие с международните стандарти ISO, интегриран...

ЕМВ Консулт ЕООД

Инвестиране, приватизация, бизнес консултациите, разработката на бизнес планове, представителството на чуждестранни компании в България и изработва...

Българска асоциация за партньорство

Подпомагане на частния бизнес и предприемачество; бизнес-проекти, консултинг.

Суис ЕООД

Консултантски услуги. "СУИС" ЕООД е консултантска организация, създадена през 2003г. със седалище и адрес на управление град София. Дружеството е с...