Суис ЕООД


Консултантски услуги. "СУИС" ЕООД е консултантска организация, създадена през 2003г. със седалище и адрес на управление град София. Дружеството е с доказана компетентност при разработване, внедряване и поддръжка на Системи за управление на информационната сигурност, на качеството на околната среда и безопасни и здравословни условия на труд.