Ай Ди Си България


IDC Bulgaria - Извършва проучвания, пазарни анализи, консултантски услуги и организира събития в сферата на ИКТ, с цел подпомогане различни организации при вземане на най-добри бизнес и технологични решения.