Фирми за счетоводство, одит и мониторинг в град Пловдив

182 фирми

Компани Болгарии

Регистрация на фирми в България. Счетоводните услуги - оптимизиране на разходите на фирмата ви....

Vasileva_Accounting

Предлага счетоводно обслужване на средния и малък бизнес! Единични консултации и абонаментно обслужване. Цена на услугата „абонаментно счетоводно о...

Счетоводна кантора "Гарант Плюс", Пловдив 4

Счетоводна кантора "Гарант Плюс", Пловдив

Счетоводна кантора Гарант Плюс, град Пловдив – цялостно счетоводно обслужване на фирми и физически лица, данъчни и счетоводни услуги, трудово-правн...

Global Consult Bulgaria

Global Consult Bulgaria предоставя услуги по регистрация на фирма, годишно счетоводно приключване, абонаментно счетоводно обслужване и много други ...

Джемира Консулт ЕООД

   Пълно счетоводно обслужване на търговци регистрирани/нерегистрирани по ЗДДС, подаване на месечни ДДС декларации,интрастат декларации,Д1, Д6, поп...

Ондовски ООД

Счетоводна къща ”ОНДОВСКИ” предлага цялостно счетоводно обслужване на фирми юридически и физически лица, физически лица, земеделски производители ,...

счетоводна кантора СИАТ

Пълно счетоводно обслужване на фирми.

Форсайд ЕООД 2

Форсайд ЕООД

Счетоводни услуги, финансово консултиране, правно обслужване на фирми и физически лица. Цените ни зависят от обема на работата, а не от това какво ...

Одиторска фирма Пълдин ЕООД

Дружеството е регистрирано в Пловдивски окръжен съд през 1992 г. като фирма "Одиторска фирма Пълдин" СД. През 1995 г. е преобразувано в ЕООД със съ...

Счетоводна кантора Интелект

Счетоводна кантора Интелект Абонаментно обслужване – данъци, осигигуровки. Годишно приключванe. Консултации по счетоводни въпроси. Попълване на дек...

Vip Consult Ltd 2

Vip Consult Ltd

Счетоводно облужване и консултации по договор. Ежемесечно изготвяне и подаване по eлектронен път на дневници за покупки и продажби, както и деклара...

Андера Консултинг ООД

Счетоводни и одиторски дейности, данъчни консултации.