Фирми за търговия на едро и съхранение в град Ловеч

127 фирми

Милко Личевски ЕТ

Павилион за търговия с храни. Бюфет.

Бобо и сие-90-Божинов ООД

Склад за търговия на едро с храни от неживотински произход. Обект за пакетиране назахари....

Илия Чонев-Инч 72 ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Веда-Петко Петков ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Цветин-Цветелина Гунешка-Дилян Гунешки ET

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Еделвайс-Марийка Пешева ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Красимира-Ц. К. Цонка Стефанова ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки. Фурна за хляб.

Георги Богоев ЕТ

Сезонен обект - сладолед машина.

Недко Ненов-Николай Ненов ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Милен Николов ЕТ

Магазин за хранителни стоки.