Бобо и сие-90-Божинов ООД


Склад за търговия на едро с храни от неживотински произход. Обект за пакетиране назахари.