Фирми за търговия на едро и съхранение в град Ловеч

127 фирми

Пена-Пенка Иванова ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Троямекс ООД

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Бор-2000-Надка Ангелова ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Владимир Пеков-Ловеч ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Георгиев-М-21-Георги Тотев ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Владимир Пеков-Ловеч ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Владимир Патарински ЕТ

Склад за търговия на едро с храни от неживотински произход.

Троямекс ООД

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Иво - 200 - Иваница Михайлова ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Загорка-Ангел Дичев ЕТ

Смесен магазин за търговия с няколко групи храни.