Фирми в град Ловеч

1080 фирми

Иво - 200 - Иваница Михайлова ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Загорка-Ангел Дичев ЕТ

Смесен магазин за търговия с няколко групи храни.

Милко Личевски ЕТ

Павилион за търговия с храни. Бюфет.

Бобо и сие-90-Божинов ООД

Склад за търговия на едро с храни от неживотински произход. Обект за пакетиране назахари....

Илия Чонев-Инч 72 ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Владимир Пеков-Ловеч ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.