Фирми в град Ловеч

1081 фирми

Йолцив-Дако Рамчев ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Евротихов-Иван Тихов ЕТ

Специализиран магазин за месо и месни продукти.

Георгиев-М-21-Георги Тотев ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Астра ММ-Маргрета Гечева ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Владимир Пеков-Ловеч ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Митекс-2001 ООД

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Николай Георгиев ЕТ - Ловеч

Кафе-аперитив. Класически ресторант.

Недко Ненов-Николай Ненов ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Владимир Патарински ЕТ

Склад за търговия на едро с храни от неживотински произход.