Фирми за търговия на едро и съхранение в град Кърджали

359 фирми

Юси Байрям Байрямали Расим ЕТ

Павилион за търговия с храни. Работилница за закуски..

Грудев-Атанас Грудев ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки. 

Дамбал-91 Юзджан Алиев ЕТ

Mагазин за търговия с храни и нехранителни стоки. Бюфет. Кафене.

Йълмаз Ахмед ЕТ

Mагазин за търговия с храни и нехранителни стоки. 

Сага-М-Захаринка Милева ЕТ

Mагазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Ади 88-Зафинат Басри ЕТ

Mагазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Ива-Ком Цветан Инджов ЕТ

Mагазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Настеви-Алексей Настев ЕТ

Mагазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Еделвайс-Христо Кирков ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

ФБМ-Фахри Исмаил ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

АДК-Димо Краев ЕТ

Смесен магазин за търговия с няколко групи храни.

Мони-Крис-Кунка Хрестова ЕТ

Mагазин за търговия с храни и нехранителни стоки.