Фирми за търговия на едро и съхранение в град Кърджали

359 фирми

Хрисо-Цонка Димитрова ЕТ

Mагазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Маги-Миглена Стефанова ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Арноуд-3-Бирол Ахмед ЕТ

Mагазин за търговия с храни и нехранителни стоки. 

Жона-2-Георги Топалов ЕТ

Mагазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Далтан-Делчо Стоилов ЕТ

Mагазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Мето-Метин Али ЕТ

Mагазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Рамадан Байрям-Севим Рашид ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Алекс-Александър Илиев ЕТ

Магазин за хранителни стоки с кът за бързи закуски.

Иван Павлов-2000 ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки. Пивница.