Фирми за търговия на едро и съхранение в град Кърджали

359 фирми

Самир-Самир Емин ЕТ

Mагазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Попниколов-7-Васил Попниколов ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Сага-М-Захаринка Милева ЕТ

Mагазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Юси Байрям Байрямали Расим ЕТ

Павилион за търговия с храни. Работилница за закуски..

Анастасия-Николай Деллев ЕТ

Mагазин за търговия с храни и нехранителни стоки. 

Сисепстрой-Бекир, Топачарова СД

Цех за бутилиране на олио. Mагазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Венра-Калоян Калоянов ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки. 

Ади 88-Зафинат Басри ЕТ

Mагазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Ади 88-Зафинат Басри ЕТ

Mагазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Стар-55 Садреттин Солмаз ЕООД

Mагазин за търговия с храни и нехранителни стоки. 

Север-Раиф Мехмед ЕТ

Mагазин за търговия с храни и нехранителни стоки.