Фирми за търговия на едро и съхранение в град Берковица

121 фирми

Евис-Илиян Иванов ЕТ

Кафе-аперитив. Смесен магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Нина-Иванка Божидарова ЕТ

Смесен магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Сокол-93 Владимир Алексиев ЕТ

Смесен магазин за търговия с няколко групи храни.

Росен Георгиев ЕТ

Смесен магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Дибо-Димка Петрова ЕТ

Смесен магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.