Фирми за търговия на едро и съхранение в град Берковица

121 фирми

Евис-Илиян Иванов ЕТ

Кафе-аперитив. Смесен магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Валери Димитров ЕТ

Смесен магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Росен Георгиев ЕТ

Смесен магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Нина-Иванка Божидарова ЕТ

Смесен магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Лалка Гелова ЕТ

Смесен магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Томико-Галя Янева ЕТ

Гостилница. Смесен магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.