Фирми за търговия на едро и съхранение в град Берковица

121 фирми

Галина Борисова ЕТ

Кафе-аперитив. Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Бойко Младенов Кръстев ЕТ

Смесен магазин за търговия с храни и нехранителни стоки. Кафе-аперитив.

Нина-Иванка Божидарова ЕТ

Смесен магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Александра-Филип Каменов ЕТ

Смесени магазини за търговия с храни и нехранителни стоки.

Никол-Н.Ангелов ЕТ

Смесен магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Бойко Младенов Кръстев ЕТ

Смесен магазин за търговия с храни и нехранителни стоки. Кафе-аперитив.

Кали-ЕМ-Филип Филипов ЕТ

Смесен магазин за търговия с няколко групи храни.

Дианас-88-Атанас Атанасов ЕТ

Смесен магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.