Веста-Ем-Мария Белчева ЕТ


 Склад за търговия на едро с храни от неживотински произход.