Асоциация на счетоводните къщи в България


Асоциацията на счетоводните къщи в България съдейства за развитието на дейността на своите членове, чрез популяризиране на техните възможности, продукти и услуги. АСКБ поставя критерии и стандарти за качествено и отговорно счетоводно обслужване, издига авторитета на своите членове и възпрепятства нелоялната конкуренция