Асима-Мехмед Османов ЕТ


Павилион за търговия с храни.