Психолог - консултиране и терапия - град София | Доктори / Кабинети

Психолог - консултиране и терапия

Цена
60 лв
Специалност
Обява от
Частно Лице

НАПРАВЛЕНИЯ:

1. Психологично консултиране.

2. Психотерапия.

3. Хипнотерапия.

НАЧИНИ (МЯСТО) НА ПРОВЕЖДАНЕ:

1. Посещение при психолога.

2. Онлайн.

3. По телефона.

4. На адреса на клиента.

РАБОТА С:

1. Пълнолетни лица;

2. Малолетни и непълнолетни.

АСПЕКТИ НА ДЕЙНОСТТА:

1. Сексуални затруднения, липса на сексуално желание, сексуална неудовлетвореност.

2. Конфликти между партньорите.

3. Чувства за срам и вина, потиснатост, натрапливи мисли, раздразнителност, тревожност, агресивност, безсъние, депресивност, неврози, паник атаки, зависимости, фобии, мании, хранителни разстройства, самотно живеещи, лица в риск, асоциално поведение.

4. Превантивна, терапевтична и корекционно-възпитателна работа спрямо малолетни и непълнолетни:

4.1. Със специални образователни потребности (СОП).

4.2. Хиперактивни.

4.3. Неуверени, без самочувствие.

4.4. От институции.

4.5. С противообществени прояви.

ЕКСПЕРТНИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ И СТАНОВИЩА:

1. Съдебно-психологични експертизи.

2. Съдебни психолого-психиатрични експертизи (в екип).

3. Заключения и становища, по отношение на дееспособност, отговорност, психологическа годност за:

ТЕЛК, Нотариат, МКБППМН, застрахователи, банки, по повод на трудови взаимоотношения и спорове и др.

4. Детектор на лъжата (полиграф).

ОБРАЗОВАНИЕ:

1. Магистърска степен - ВТУ”Св.св.Кирил и Методий”

Специалност „Психология”

Професионална квалификация „Психолог”

2. Магистърска степен - СУ”Св.Климент Охридски”

Специалност „Педагогика на девиантното поведение”

Професионална квалификация „Педагог, Експерт по девиантно поведение”.

Специализации:

„Работа с криминално проявени деца и младежи”

„Работа с лица с дезадаптивно поведение”

3. Магистърска степен - Тракийски университет

Специалност „Специална педагогика”

Професионална квалификация „Ресурсен учител”

КВАЛИФИКАЦИИ И ОБУЧЕНИЯ:

1. Обучител по „Първа психологична помощ” и „Психосоциална подкрепа при бедствия, аварии и катастрофи”.

2. „Хипноза и хипнотерапия” със сертификация от Европейската асоциация по хипноза – European Association of Applied Psychology.

3. „Обучение на обучители на кандидат-осиновители и приемни семейства”.

4. Медиация.

5. И други.


Посещения: 93