Психолог - Регресия - Хипноза - Рейки - град София | Доктори / Кабинети

Психолог - Регресия - Хипноза - Рейки

Цена
100 лв
Специалност
Обява от
Частно Лице

Запазване на час:

SUPERDOC.BG - София - Психолог - Слав Славов

https://superdoc.bg/

или на 0888899788


Образование:

- Phd candidate in Psychology - Кандидат за доктор по психология

- Психолог - Магистър - ВТУ ”Св. св. Кирил и Методий”

- Експерт по девиантно поведение - Магистър - СУ ”Св. Климент Охридски”

- Специална педагогика, Ресурсен учител - Магистър - Тракийски университет


Квалификации:

- Специализации: ”Работа с лица с дезадаптивно поведение” и ”Работа с криминално проявени деца и младежи” - СУ ”Св. Климент Охридски”

- Обучител по първа психологична помощ и психосоциална подкрепа при бедствия, аварии и катастрофи - БЧК

- Хипноза и хипнотерапия - сертификат от ЕАХ

- Пренареждане на Матрицата с ТЕС - сертификат от БАРЕП

- Рейки Усуи - Мастерска степен

- Изис Сейким - Мастерска степен

- Участия в университетски, национални и международни научни конференции и семинари


Работа с:

- Деца

- Възрастни


Във връзка с:

- Психо-емоционални и поведенчески неразположения и проблеми

- Невротизми

- Гранични състояния

- Атипична симптоматика (вкл. с неустановяем произход)

- Заболявания и дисфункции, свързани с физическото здраве


Чрез:

- Психологично консултиране

- Психотерапия

- Регресия

- Хипноза

- Рейки


Съдебно-психологични експертизи, заключения и становища:

- Бракоразводни

- Инциденти

- ТЕЛК

- Нотариат

- Застрахователи

- Постъпване на работа

- Носене на оръжие


Обучения (по заявка):

- Хипноза

- Регресия

- Рейки Усуи

- Изис Сейким


Индивидуално обучение:

Усуи Рейки

Еднодневен курс 1-во ниво - 200лв.

Еднодневен курс 2-ро ниво - 320лв.

Еднодневен курс Рейки ниво Мастер - 530лв.

Изис Сейким Рейки

Еднодневен курс 1-во ниво - 200лв.

Еднодневен курс 2-ро ниво - 320лв.

Еднодневен курс ниво Мастер - 530лв.

Хипноза

Двудневен курс - 700лв.

Регресия

Двудневен курс - 700лв.

Безплатно последващо консултиране с уточнения, насоки и корекции в работата - неограничено във времето.

Относно Рейки

Рейки е традиционната система. Това e терапевтична техника с полагане на ръце. Работи с много фини и високочестотни вибрации. Това е енергията, която всеки един човек може да използва като пожелае, независимо от пол, раса, религия.

Рейки разглежда човек като единна и цялостна енергийна система. Представлява холистична терапия, която въздейства на всички нива - физическо, емоционално, ментално.

Рейки усилва имунната система, поддържа оздравителните и възстановителни процеси в организма. Балансира цялостната система, като се повлиява работата на центровете, а от там и на ендокринната система.

Рейки може да се прилага съвместно с всички други форми на терапия, като съкращава значително оздравителния период.

Рейки активизира вътрешните процеси на обновление и подмладяване на организма, позволява ни да живеем с по-високо качество на живот.

Рейки очиства организма, способства за освобождаването му от токсини и шлаки, а също активизира всички възстановителни процеси, повишава тонуса, възвръща бодростта, силата и издръжливостта.

Рейки спомага за освобождаване от отрицателни емоции, мисли и чувства, който са един от главните причини за блокиране и дисбаланс на енергиите. Помага да се справим с вредни навици и привички.

Рейки помага на всеки да осъзнае своето истинско предназначение и да придобие сила за своята реализация.

Рейки сеанси може да се правят както на себе си, така и на други хора, животни, растения, дори и техника.

Биотоковете, които протичат през човешкото тяло, създават електромагнитно поле около него, то е специфично за всеки индивид и системата за енергийно въздействие, която оказвайки влияние върху това поле, стимулира и активира вътрешните самовъзстановителни процеси на тялото, като същевременно подпомага и допълва всички възможни терапии.

Посещения: 1106