Психолог, докторант Psychologist - city of Sofia | Doctors

Психолог, докторант

Price
60 lv
26 Nov
city of Sofia
Speciality
Listing by
Private

НАПРАВЛЕНИЯ:

1. Психологично консултиране.

2. Психотерапия.

3. Хипнотерапия.

НАЧИНИ (МЯСТО) НА ПРОВЕЖДАНЕ:

1. Посещение при психолога.

2. Онлайн.

3. По телефона.

4. На адреса на клиента.

РАБОТА С:

1. Пълнолетни лица;

2. Малолетни и непълнолетни.

АСПЕКТИ НА ДЕЙНОСТТА:

1. Сексуални затруднения, липса на сексуално желание, сексуална неудовлетвореност.

2. Конфликти между партньорите.

3. Чувства за срам и вина, потиснатост, натрапливи мисли, раздразнителност, тревожност, агресивност, безсъние, депресивност, неврози, паник атаки, зависимости, фобии, мании, хранителни разстройства, самотно живеещи, лица в риск, асоциално поведение.

4. Превантивна, терапевтична и корекционно-възпитателна работа спрямо малолетни и непълнолетни:

4.1. Със специални образователни потребности (СОП).

4.2. Хиперактивни.

4.3. Неуверени, без самочувствие.

4.4. От институции.

4.5. С противообществени прояви.

ЕКСПЕРТНИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ И СТАНОВИЩА:

1. Съдебно-психологични експертизи.

2. Съдебни психолого-психиатрични експертизи (в екип).

3. Заключения и становища, по отношение на дееспособност, отговорност, психологическа годност за:

ТЕЛК; Нотариат; МКБППМН; Застрахователи; Банки; Трудови спорове; Свързани с инциденти; Бракоразводни дела и др.

4. Детектор на лъжата (полиграф).

Views: 140