vip

Компютърна грамотност, Word, Excel, БЕЗПЛАТНО 600 минути видео лекции и 100 задачи за домашна!

Цена
220 лв
25.02.21
град Пловдив
Обява от
Фирма

Безплатно към курса получавате 600 минути видео уроци, 100 задачи и учебник 100 страници!
Провежда се в 10 не поредни вечери или 6 дни събота/неделя. Безплатен учебник 100 страници. Курс Word, Excel, Windows, начална компютърна грамотност Пловдив е за всеки, който търси нова работа.

Хорариум: 60 учебни часа = 30 часа присъствено обучение + 30 часа самостоятелна практика. Самостоятелната практика е с видео лекции 600 минути и 100 задачи. Парола ще получите на първото занятие.

Ежедневно в Пловдив има над 300 обяви за работа с Word и Excel! След курсът бързо ще създавате и организирате документи в офиса. Вярно ще попълвате и създавате таблици за пресмятане с Excel на ДДС, отстъпки и цени. Ще усвоите задълбочени познания в текстообработка, дизайн на впечатляващи формуляри и създаване на електронни PDF документи.

Подходящ както за напълно начинаещи, така и за хора, които искат да систематизират и задълбочат знанията си.

Предлагаме разнообразни курсове на достъпни цени, от компютърна грамотност до обучения за личностно развитие и социални умения. Попитайте на тел. 0888735252 всеки ден от 9:00 до 20:00.

Програма на курса
1. Организация на офис и документооборот
Техническо обслужване и обработка на офис документация и осигуряване връзка с всички организационни единици. Организационна подготовка на документи, формуляри и подръжка на дневници за комуникация и кореспонденция. Подръжка на картотека, фирмени бази данни и документооборот. Създаване и следене на графици, събития и контакти. Приложение на Office 2019 в организиране на фирмената информация, документация и комуникация.

2. Въведение в компютрите и Компютърна сигурност
Устройство на компютъра. Хардуер, Софтуер. Как да се грижим за компютъра си, профилактика. Периферни устройства, принтер, скенер. Инсталиране на програми. Аспекти на компютърната сигурност. Загуба на информация. Вируси и троянски коне. Антивирусна програма и как да се грижим за нея. Вируси във Facebook и Skype и как да се пазим от тях.

3. Операционна система Windows
Windows, работен екран, програми, прозорци. Инсталиране на програма и премахване на програма. Стартиране на програма по различни начини. Организация на файлове и папки. Копиране и местене на файлове и папки. Организация на документите и бързо намиране на информация в компютъра с вградената търсачка. Архивиране и компресиране на файлове. Работа с облак и локален компютър. Прехвърляне на файлове от един компютър на друг.

4. Интернет и електронна поща
Свързване към интернет. Вируси и троянски коне, защита. Търсене на информация, документи и снимки в Интернет. Ресурси и услуги, налични в Интернет. Оторизиране чрез парола и акаунт. Избор на парола и сигурна парола. Защо трябва да сменяме паролата си често? Комуникация чрез електронна поща и чат програми. Отдалечена работа чрез програми за достъп до компютър през интернет. Оператор на компютър.

5. Въведение в Word
Текстообработка с Microsoft Word. Версии на програмата, Microsoft Office. Настройка работния екран на Word, интерфейс и управление. Запазване на файл и отваряне на съществуващи файлове. Как да настроим екрана за да ни е удобно за работа?

6. Въвеждане и форматиране на текст
Настройка на листа. Въвеждане, форматиране и редактиране на текст. Клавиатурни подредби и писане на латиница и кирилица. Правописна проверка и автоматична корекция и добавяне на елементи. Принципи за правилно въвеждане и оформяне на документите в Microsoft Word. Как да пишем бързо. Текстообработка и делова кореспонденция. Форматиране на текст и форматиране на абзац. Форматиране и финализиране на документи.

7. Специални обекти в Word
Номерация на страниците и постоянни заглавия в листовете. Долен и горен колонтитул. Вмъкване, редактиране и изтриване на елементи в постоянните заглавия. Графични обекти - снимки и рисунки. Вмъкване на графични обекти от Интернет или файл. Манипулиране на графични обекти - редактиране и форматиране на снимки. Таблици. Вмъкване и редактиране на таблица. Сложни таблици с обединени клетки. Редактиране с добавяне на редове или колони. Проблеми при работа с таблици.

8. Стандартни документи от практиката
Работа с готови документи. Намиране на шаблони или готови документи в интернет. Създаване на стандартни документи от практиката - заявление, записка, доклад, договор, протокол, анекс и др. Редактиране на готови документи. Отпечатване на документи. Режими на печат. Създаване на електронни документи и делова кореспонденция. Съвместна работа с документи между отделни служители. Следене на корекциите и сравняване на документи.

9. Excel
Въведение в интерфейса, въвеждане на данни, видове данни и информация в клетките. Създаване и редактиране на таблица. Вмъкване на редове и колони. Пресмятане с формули и функции за сумиране и статистически анализ. Сложни формули с много действия и функции. Копиране на формули и клетки. Създаване на стандартни таблици за склад, стоки, пресмятане на цени и ДДС. Търговска отстъпка и коефициенти в таблиците. Пресмятане на валутен курс и печалба. Работа с няколко таблици едновременно. Прехвърляне на данни между таблиците. Отпечатване на таблица в Excel.

Посещения: 394