NUEVA недвижими имоти


  • актуална информация относно пазара на недвижимите имоти
  • консултации
  • презентиране на обявените в агенцията имоти
  • посредничество при покупко-продажби, наемане и отдаване на недвижими имоти до успешното финализиране на сделките
  • подготовка на документи за всеки етап от сделки с имоти
  • подготовка на документи за външни за агенцията сделки
  • проверка за тежести върху имотите
  • управление на имоти
  • експертни оценки от лицензиран оценител за банкови кредити, делби, инвестиционни намерения, материални активи
  • изготвяне на площообразуване ( ценообразуване )