Mandini


Mandini - град Пловдив | Счетоводство, одит и мониторинг

Фирмата се занимава с комплексно счетоводство: ЗДДС, ЗКПО, ЗДДФЛ, ЗМДТ, КСО, ЗЗО, КТ, ЗСч, НС, НСС; ведомост РЗ - разчети НАП, НОИ, НЗОК, амортизационни планове - ДМА, ДНА; калкулаций на себестойност; аналитична информация по разходи, валути, контрагенти, материални запаси; изготвяне на оферти, договори; годишно счетоводно приключване, оборотни ведомости, баланс, ОПР, ОСК, ОПП, ГФО; богат избор от справки; подаване на СД - ДДС; текущи отчети - НСИ.

Годишно счетоводно приключване: Съставяне на годишни счетоводни отчети и данъчни декларации, годишни отчети - НСИ; счетоводни, данъчни и осигурителни консултации.