Яхтинг БГ ООД


Търговия на моторни лодки, яхти и частите за тях. Последващо гаранционно поддържане и ремонт на яхти. Продажба на спортни дрехи и спортни стоки за яхтсмени. Посредническа дейност при лизинговане на яхти.