Четинян и Ко ЕООД


Услуги във финансовата сфера.Четинян и Ко. ЕООД е специализирано счетоводно предприятие, предлагащо финансови и счетоводни услуги на клиенти от различни региони на страната. Използва съвременни методи на комуникации като онлайн-връзка с клиентите, електронен подпис и сертификати, интернет банкиране и др.