Хрис-Тина ЕТ - Костадин Костадинов


Склад за търговия на едро с храни от неживотински произход.