Холанд Къмпани ЕООД


Фирма с опит в извършването на строително - ремонтни работи. Работа с висококачественни материали,
извършена от професионалисти под контрол на техническо лице. Строго спазване на точно договорените срокове, качество на изпълнение и гаранция до 7 години на завършените обекти.