Химагрегат Бургас ООД


Група компании «ХИМАГРЕГАТ», е  инженерингова компания в отрасъла химия и нефтохимия, както и производител на химически устойчиво оборудване. От месец май т.г. дружеството има своя дъщерна компания „Химагрегат Бургас“ ООД Бургас.