Фондация Център за духовна подкрепа и добротворство Сивиал - София


Фондацията съдейства за изграждането и утвърждаването на съвременни духовни ценности сред българските граждани на основата на историческите и културни ценности на българския народ, разработва механизми за оказване на духовна подкрепа на българските граждани при решаване на противоречията и проблемите на личността в семейството и обществото и разработва механизми за оказване на духовна подкрепа на българскитв граждани при тяхната личностна,творческа и професионална реализация и др. цели.