Фондация Организационна подкрепа


Неправителствена организация, чиято мисия е да съдейства за ефективно работещи организации в България чрез предоставяне на дългосрочна и директна консултативна подкрепа и обучения по теми в областта на организационното развитие за постигане на устойчиво социално развитие.