Фондация на родителите на деца с епилепсия


Фондация занимаваща се с социалната интеграция на деца болни от епилепсия, създаване на ресурсен център за децата и защита на правата на децата и родителите им.