Фондация Екодобраволя фонд за Каварна


Фондация занимаваща се с oпазването на околната среда. Развитие на алтернативните форми на туризъм, повишаване на екологичната култура на населението, опазване на културно-историческото наследство.