Фондация Виктория 21


Неправителствена организация занимаваща се с спомагането за интеграцията в обществото на семейства с един родител, подпомагането на развитието на деца от семейства с един родител и съдействане за развитие на професионалния и творчески потенциал за реализацията на пазара на труда на семейства с един родител.