Фондация Български спорт


Неправителствена организация занимаваща се с деца юноши, занимаващи се със спорт, деца в неравностойно положение, занимаващи се със спорт заболели спортисти, треньори и деятели.