Фондация Бъдеще за България


Неправителствена организация, която съдейства за духовното и интелектуално развитие на личността на българина. Съдейства за издигане на образователното равнище на младите и талантливи българи. Оказва помощ на домове за сираци, деца с увреждания.