Финна - Шукрие Балабанлиева ЕТ


Хлебопекарна. Смесен магазин за търговия с няколко групи храни.