Фирми за храни, напитки, тютеневи изделия в град Пещера

111 фирми

Ела - 39 - Михаил Фолев ЕТ

Смесен магазин за търговия с няколко групи храни.

Катя - Петрунка Седянкова ЕТ

Смесен магазин за търговия с няколко групи храни.

Гюлбие Юсеинова - Бети ЕТ

Смесен магазин за търговия с няколко групи храни.

Калина - Делчо Бончев ЕТ

Смесен магазин за търговия с няколко групи храни. 

И & С - 2000 - Иванка Варсанова ЕТ

Смесен магазин за търговия с няколко групи храни.