Унитех - Контрол ЕООД


Системи за автоматизация на обекти, измервателни уреди, комуникационни системи проектиране, доставка, монтаж и сервиз. Aвтоматизация в енергетиката, топлофикацията, фармацията и непрекъснати производства.