Фирми за инженерни услуги в град София

185 фирми
Геозона ЕООД 5

Геозона ЕООД

Геозона ЕООД е официален дистрибутор на GeoMax AG, част от групата на Hexagon в България.Ние предлагаме решения за геопространствени данни и прециз...

Стато-В ЕООД

Проектиране на стоманени строителни констрикции

Цветина - Цв. Гатев ЕООД

„ЦВЕТИНА-Цветан Гатев” ЕООД е частна фирма, осигуряваща услуги в областта на сондирането и изготвяне на методика за прилагане на най-добри налични ...

Баги" ЕООД

Проектиране и извършване на взривни работи в строителството. Контролирани взривни работи в населени места и стеснени условия, при изпълнение на изк...

Ет"рейнбоу Меджик

извършва инженерногеоложки, хидрогеоложки, геотехнически и сеизмични проучвания за строителството в цялата страна. Притежава сонди УРБ-2А2, УКБ 25,...

Тилд - Тодор Василев Димитров ЕТ

Инженеринг в строителството - проучване, проектиране, строителство, реконструкция и модернизация на обекти; комплексни доставки, монтаж в страната ...

Енержи трейд ООД

Проектиране, доставка, изграждане и сервизно поддържане (в т.ч. обекти на ключ) на обекти в областта на газоснабдяването....

Трафик-електрик АД

  Инженерингова дейност в областта на електропроводи, разпределителни и понижаващи подстанции, трафопостове.Инфраструктура-проучване, проектиране, ...

Богоя - Благой Грозданов ЕТ

"БОГОЯ - БЛ. ГРОЗДАНОВ" ЕТ е специализирана фирма за извършване на инженерногеоложки (гражданско строителство, язовири, свлачища, пътни насипи и съ...

Ехнатон ООД

Инженеринг и внедряване на проекти за автоматизация на производствени процеси.

Екоенерджи - Л. К.

Консултации и строителен инженеринг - газификация.

АТМ - център АД

Отдаване на помещения под наем, ресторант, хотел и др.