Униметатест-дж ЕТ


Консултации, бизнес оценки, оценки на ДМА за нуждите на приватизация и провеждане на търгове, конкурси и други услуги в областта на приватизацията и банковото дело.