Туристическо дружество "Трапезица-1902" В.Търново


Туристическо дружество "Трапезица 1902" е основано през 1902 година и работи в сферата на социалния туризъм и туристическите спортове. Развива всички видове туризъм: пешеходен, коло, ски, воден, алпинизъм, спортно катерене по скали и изкуствени катерачни стени, спортно ориентиране, туристическа художествена самодейност.Предлага около 200 категоризирани скални маршрути в районите на манастир "Света Троица" и "Устето". Две изкуствени катерачни стени с площ от 220 кв. м., карти и полигони за ориентиране, планински велосипеди, туристически каяци, резервации в хижи и други туристически обекти, квалифицирани туристически водачи, инструктори по спортно туристически дисциплини, туристическа информация.