Тобо ООД


Тобо ООД има изградена структура с опит в проучването, оценка на ефективността, работно проектиране на всички инженерни части с ангажимент за съгласуването им със одобряващите инстанции, както и извършването на всички строително-ремонтни работи и дейности.