Фирми за строителни дружества и предприемачи в град София

353 фирми

Гранд Комерс Интернешънъл ЕООД

Прдприемачество и ивеститорска дейност в строителството.

Кольо Фичето-ПС ООД

Строителство и проектиране на обществени и жилищни сгради.

Адактаинженеринг ООД

Строителство на промишлени и търговски сгради.

Фундамент В ООД

Инвестиции в строителството.

Декосстрой АД

Сухо вътрешно и външно строителство.

Сердон АД

Строителство и управление на недвижими имоти.

Софстрой АД

Строителство на жилищни и обществени сгради. Специализирани строителни работи.

Комфорт Хаус ООД 3

Комфорт Хаус ООД

Строително-инвестиционна компания.