Техенерго ЕАД


Проектно-конструкторска, инженерингова дейност в областта на икономичното използване на енергията и горивата. Автоматизация и управление на технологични процеси в енергийната система и промишлеността.