Терна АД


  Акционерното дружество е приемник на приватизиран държавен завод , наследник на фабрика "Сърп и чук".Занимава се с производство и експорт на прибори за хранене, ножове, джобни ножки и лозаро овощарски изделия, обущарки инструменти.Фирмата е спечелила златен медал на Международния панаир в Пловдов.