Тангра ТанНакРа


Неправителствена организация занимаваща се с подпомагане на историографски изследвания по история на Българите съвместно с учени от - БАН, СУ "Климент Охридски", ВТУ и др.