Стоматологичен кабинет д-р Любомир Данев


Безболезнено лечение. Микрохирургия. Компютърна диагностика. Изработване на мостове без изпиляване на зъбите. ARTGLASS - безметални конструкции.