"стм Евро-Булмедик"оод


Служба по трудова медицина "СТМ ЕВРО-БУЛМЕДИК"ООД, предлага обслужване на територията на град Бургас на най-добри цени!Ние ще ви посетим в удобно за Вас време на Вашето работно място (цех,офис) за сключване на договор и изготвяне на необходимата документация за пред инспекция по труда!