Сортови семена ЕАД - Разград


Производство, заготовка и търговия със семена и посадъчен материал от всички звена на семепроизводната схема. Сусеше и калибриране на хибридна царевица.Базите са разположени на три общини - Разград, Кубрат, Исперих.